top of page

Proje Konuları

Projenin ana konuları, aşağıda belirtilen Akıllı Şebeke bileşenleri ile sınırlı olmamak koşuluyla, belirtilen konuların ve alt başlıklarının Türkiye için analiz edilmesiyle,

 • Akıllı Şebeke Yönetimi

  • Gelişmiş OG ve AG Şebeke İzleme, Yönetim ve Kontrol Sistemleri (SCADA, DMS, OMS, Enerji Kalitesi İzleme, vb.)

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri

  • Diğer IT Çözümleri (Çağrı Merkezi, WFM, CRM, ERP, vb.)

 •  Akıllı Gömülü Sistemler

  • Dağıtık Üretim Santrallerinin Şebekeye Entegrasyonu

  • Akıllı Depolama Sistemleri

  • Elektrikli Araçlar

  • Mikro-Şebeke Kavramı

  • Virtual Power Plant Konsepti

 • Akıllı Piyasa ve Müşteriler

  • Akıllı Sayaç Altyapıları ve Sayaç Yönetim Sistemleri

  • Talep Tarafı Yönetimi

  • Esnek ve Dinamik Tarifeler

  • Müşteri Ölçeğinde Üretim

  • Akıllı Bina Teknolojileri

  • Akıllı Müşteri Teknolojileri 

 • Haberleşme Altyapısı

 • Bilgi ve Siber Güvenlik

 • Kurumsal BT Entegrasyonu

 • Veri Yönetimi ve Analitik

 • Birlikte çalışabilirlik ve Standardizasyon

ve bunun gibi Akıllı Şebeke teknolojilerinin, EDAŞ’lara uygulanması öncesinde, durum analizi yapılarak halihazırda kullanılan ve kullanılması planlanan sistemlerin olgunluk ve yeterlilik seviyesinin belirlenmesi ve yapılacak detaylı fizibilite analizleri ile Türkiye’ye uygun Akıllı Şebeke yol haritasının çıkarılmasıdır.

bottom of page